обяви,запознанства,платена реклама

Сайтът е затворен за поддръжка. Моля, обърнете се към администратора за повече информация!

Информация за профил

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.38 MB
Application afterInitialise: 0.040 seconds, 5.41 MB
Application afterRoute: 0.045 seconds, 6.06 MB
Application afterDispatch: 0.080 seconds, 10.67 MB
Application afterRender: 0.083 seconds, 10.89 MB

Използвана памет

11538864

11 записани заявки

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'hjgqk1vlo7g2os1clr2m69rmq5'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1493324634' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'hjgqk1vlo7g2os1clr2m69rmq5'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'hjgqk1vlo7g2os1clr2m69rmq5','1493331834','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT `value`

    FROM `jos_admintools_storage`

    WHERE `key` = 'cparams'
 8. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 61)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 54
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-04-27 22:23:54' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-04-27 22:23:54' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 11. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='54'

Езиковите файлове са заредени

Непреведени изрази - диагностика

Няма

Непреведени изрази - дизайнер

Няма